KURSER for professionelle

Lær hvordan du tilbyder naturbaseret rehabilitering                                                  til traumatiserede flygtninge

OPSTART i 2020 – OBS Early Bird frem til 31/12 2019!

Kurset er for dig der

 • Brænder for at bruge naturen i en terapeutisk, social og beskæftigelsesmæssig sammenhæng
 • Brænder for at hjælpe udsatte målgrupper på fode igen, som f.eks. flygtninge
 • Vil lære mere om traumer og PTSD
 • Vil lære om en helhedsorienteret tilgang til naturbaseret terapi med udgangspunkt i det relationelle.
 • Har erfaring med eller er nysgerrig på at være selvstændig med et top-meningsfuldt arbejde

I GROW er naturen både middel, mål og ramme når vi arbejder med at genopbygge mennesker og styrke deres ressourcer. Der arbejdes overordnet med

 • at mestre traumer og finde mening i tilværelsen
 • grøn livsstil og fysisk aktivitet og bevægelse
 • sociale kompetencer, fællesskab og sprogudvikling
 • jobrettede færdigheder og en fremtid tættere på arbejdsmarkedet

Du har mulighed for at vælge en KOMPLET START-UP eller vælge visse enkelte kurser. Se længere nede for priser.

GROW kursus

På 3 x 2 dage lærer du bl.a. om

 • GROW konceptet og dens opbygning
 • målgruppens typiske problemstillinger
 • hvad er PTSD og hvordan arbejder vi med det
 • den naturterapeutiske tilgang i GROW
 • betydningen af de fysiske omgivelser
 • vejen til beskæftigelse og kravene fra ”den virkelige verden”

Kursets datoer: (OBS ny dato) 24.+25. april 2020, 21.+22. august 2020 og 2.+3. oktober 2020.

Kurset foregår i Økosamfundet Hallingelille ved Ringsted og der er overnatningsmuligheder.

GROWføl

Som føl deltager og assisterer du på Nye Rødders GROWforløb i Hallingelille, 4-6 gange, sammen med vores deltagere. Du ser hvordan vi arbejder i praksis og er med sammen med os. Når deltagerne er kørt hjem har vi en fælles debriefing. Da vi skal værne om deltagernes behov er der begrænsede pladser som føl.

TEMAdag om OPSTART

Denne dag taler vi om hvordan man kommer i gang, fundraising, samarbejde med kommuner mm. Der serveres kaffe, te og frugt.

Fredag d. 19. juni 2020 kl.10-17 i Hallingelille.

KOMPLET START-UP

 • GROWkursus 3 x 2 dage
 • GROWføl 4-6 gange i 2020
 • Temadag om opstart
 • Online forum til sparring omkring opstart af eget forløb
 • Supervision på dit pilotforløb 2 gange (1 gang på dit sted + 1 gang på skype eller i Hallingelille, til brug i 2020)
 • Trykt håndbog
 • Medlemskab i GROW Community i 2021 (du vil kunne benytte dig af GROWs logo og koncept, fællesskab til fortsat udvikling og sparring)

Læs om betingelser og ansøg her

GROWaktør_betingelserogansøgning2

PRISER:

Komplet start-up: kr. 12.990,- inkl. moms (EARLY BIRD tilmelding senest 31/12 2019 kr. 10.990,- inkl. moms)

GROWkursus alene: kr. 5.800,- inkl. moms (EARLY BIRD tilmelding senest 31/12 2019 kr. 4.900,- inkl. moms)

Temadag om Opstart: kr. 950,- inkl. moms

Følforløb kan kun vælges som en del af komplet start-up.