Om Nye Rødder

Om Nye Rødder

Nye Rødder er en registreret socialøkonomisk virksomhed med ekspertise i beskæftigelsesrettet grøn rehabilitering af flygtninge og indvandrere, med sociale, psykiske og fysiske udfordringer. Vi er en værdistærk organisation der arbejder for at udsatte kan tage del i fællesskabet.

Nye Rødder tog sine første skridt i 2014 da stifterne Lotta Wilson Bruun og Sasja Iza Christensen slog sig sammen om at benytte deres viden og ekspertise, samt de smukke og helende omgivelser i Hallingelille til fordel for udsatte flygtninge.

Foreningen MiMundo – forening for bæredygtigt liv og levende læring blev arnested for projektet. Med bølgen af asylansøgere i de næste par år, fik organisationen hurtigt meget at lave og den socialøkonomiske virksomhed blev dannet. Mange kommuner manglede viden og indsatser der kunne tage hånd om de mest udsatte flygtninge og samtidig fik naturterapi en større opmærksomhed, som i dag stadig er i vækst og udvikling.

I dag har Nye Rødder gennemført en række større og mindre projekter som har gjort organisationen førende indenfor naturbaseret rehabilitering af udsatte flygtninge og indvandrere i Danmark.

Flygtninge og indvandrere som er kommet til Danmark har ofte svært ved at skabe sig et bæredygtigt livsgrundlag helbredsmæssigt, socialt og arbejdsmæssigt. Mange har traumatiserende oplevelser med sig ligesom usikkerhed omkring fremtiden, arbejdsløshed, manglende netværk og sprogbarrierer påvirker den enkeltes livskvalitet. Koncentrationsbesvær, meningsløshed og depression gør det ofte uoverkommeligt at sidde på skolebænken for at lære nyt, og samtidig gør en ofte fysisk dårlig tilstand og manglende uddannelse det svært at få og blive i et job.

Formålet med Nye Rødders arbejde er at imødegå problemstillingerne og  hjælpe målgruppen tættere på et sundt og balanceret liv socialt, psykisk, fysisk, sprogligt og arbejdsmæssigt.

Nye Rødder arbejder metodisk ud fra en helhedstænkning hvor behandling af traumer og beskæftigelsesrettede aktiviteter går hånd i hånd.