fbpx

Støtte

De støtter os

Nye Rødder har modtaget økonomisk støtte fra:

  • Grønne ildsjæle
  • Lemvigh-Müller Fonden
  • Sprogcenterfonden i Århus Amt

Friluftsrådet har støttet projekt GROW gror som var et projekt til at udbrede metoden i naturbaseret terapi og fællesskab for traumatiserede flygtninge. De har bl.a. støttet håndbogen “Sammen slår vi rødder” og en konference.

15. Juni Fonden har støttet forskning på projekt GROW og har støttet udbredelsen af metoden i projekt GROW gror, gennem bl.a. en håndbog og en konference. Forskningen blev varetaget af Københavns Universitet i samarbejde med Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.

Østifterne har støttet til indkøb af en brugt minibus, som bruges til at hente og bringe Nye Rødders deltagere, der har svært ved at transportere sig via bus og tog pga. traumer og angst.

Østifterne har også støttet En Vej Gennem Systemet og projektet Hadets Spor

Miljøstyrelsens Pulje til Grønne Ildsjæle har støttet Nye Rødder i sin opstart. Pengene er gået til 3 pilotfoløb med asylansøgere og integrationsborgere. Samarbejdspartnere til projektet har været Avnstrup Asylcenter, Lejre Kommune samt Integrationsnet Ringsted, under Dansk Flygtningehjælp.

Det Obelske familiefond har støttet projekt’ GROW – grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge’ i 2017-2019 og familieprojekt ’Naturterapi for sårbare flygtningefamilier’ i 2016-2017.

Susi og Peter Robinsohns Fond har bidraget til Nye Rødders Familieprojekt med en donation.

Ringsted Kommunes Bæredygtighedsfond støtter Nye Rødders arbejde med at udbrede viden om og erfaring med bæredygtighed og grøn livsstil til flygtninge og indvandrere og deres familier.

Socialstyrelsens ’Pulje for frivilligt socialt arbejde’ har støttet Frivilligværket, herunder Familieprojektet.

Individuelt bidrag

De fleste af os vil gerne være med til at støtte økonomisk til projekter og velgørende arbejde som er i tråd med vores egne værdier.

Vil du være med til at støtte en grøn og helhedsorienteret håndsrækning til nogle af samfundets svageste? Nye Rødder tager højde for den enkeltes historie og giver dem en empatisk hånd i ryggen mod fysisk og psykisk sundhed og velvære, grønnere livsstil, ligeværdig integration og forbedrede muligheder for at tage hånd om sig selv og sit liv. Alle former for bidrag har betydning!

Du kan:

→ Blive støttemedlem og betale 50 kr. om måneden
→ Indbetale valgfrit beløb via
→ Mobile Pay til tlf. 27 40 08 20 eller til bankkonto 8401 1289125. Mærk ”støtte NR”
→ Lave en indsamling på din arbejdsplads eller hos din familie og venner

Nyerødder.dk lavet af VOXOP: Success med dit website