Forside

Temadag 5/11 2020. Se videoer med oplæggene.

Ekspert-oplæg om naturens og fællesskabets betydning for rehabiliteringen af sårbare flygtninge og indvandrere.

Nye Rødder

Kultiverer aktive mennesker og bæredygtige liv

Nye Rødder er en registreret socialøkonomisk virksomhed med ekspertise i beskæftigelsesrettet grøn rehabilitering af flygtninge og indvandrere, med sociale, psykiske og fysiske udfordringer. Vi er en værdistærk organisation der arbejder for at udsatte kan tage del i fællesskabet.

Læs mere om vores indsats GROW

GROW – Grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge var et forskningsprojekt der løb i 2017-2019. Ca. 40 mennesker med tegn på traumer blev tilbudt et naturbaseret rehabiliteringsforløb hos Nye Rødder i 2017 og 2018. Resultaterne har vist at tilknytningen til arbejdsmarkedet blev øget med statistisk signifikans. Rapporter er på vej.

… læs mere

Tidligere projekt:

Familieprojekt for sårbare flygtningefamilier. I efteråret 2016 – foråret 2017 har Nye Rødder igangsat et forløb for flygtningefamilier.

Mange flygtningefamilier i Danmark lever med traumer, psykisk sårbarhed og ustabile familieforhold som en konsekvens af krig, flugt og sparsom indsats på området. Traumer har alvorlige konsekvenser for familiernes trivsel, og børnene… læs mere

Sammen slåR vi rødder

Håndbogen kan downloades gratis her fra siden, og kan også rekvireres i trykt udgave for 200 kr. + porto.

Download her

Rådgivningstelefon: Hver mandag kl.17-18 kan du få rådgivning og vejledning på økonomiske og sociale spørgsmål, hvis du er flygtning eller indvandrer. Læs mere her

Frivilligværk!

Mødet mellem en sårbar flygtning og en imødekommende dansk frivillig, har en meget stor betydning for Nye Rødders deltagere.

Læs mere om Frivilligværket…