Forside

Nye Rødder

Kultiverer aktive mennesker og bæredygtige liv

Nye Rødder er en registreret socialøkonomisk virksomhed med ekspertise i beskæftigelsesrettet grøn rehabilitering og traumebehandling af flygtninge og indvandrere, med sociale, psykiske og fysiske udfordringer.

Vi har udviklet en natur- og fællesskabsbaseret metode, som vi gerne deler ud af, bl.a. gennem vores metodehåndbog, gennem oplæg og supervision.

Vores indsats GROW bliver ikke udbudt pt.

Er du interesseret i privat individuel terapi, traumeterapi og naturterapi, så læs mere her

Temadag 5/11 2020. Se videoer med oplæggene.

Ekspert-oplæg om naturens og fællesskabets betydning for rehabiliteringen af sårbare flygtninge og indvandrere.

GROW – Grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge var et forskningsprojekt der løb i 2017-2019. Ca. 40 mennesker med tegn på traumer blev tilbudt et naturbaseret rehabiliteringsforløb hos Nye Rødder i 2017 og 2018. Resultaterne har vist at tilknytningen til arbejdsmarkedet blev øget med statistisk signifikans. Rapporter er på vej.

… læs mere

Tidligere projekt:

Familieprojekt for sårbare flygtningefamilier. I efteråret 2016 – foråret 2017 har Nye Rødder igangsat et forløb for flygtningefamilier.

Mange flygtningefamilier i Danmark lever med traumer, psykisk sårbarhed og ustabile familieforhold som en konsekvens af krig, flugt og sparsom indsats på området. Traumer har alvorlige konsekvenser for familiernes trivsel, og børnene… læs mere

Sammen slåR vi rødder

Håndbogen kan downloades gratis her fra siden, og kan også rekvireres i trykt udgave for 200 kr. + porto.

growing roots together

Free handbook in English

Download her

Rådgivningstelefon: Hver mandag kl.17-18 kan du få rådgivning og vejledning på økonomiske og sociale spørgsmål, hvis du er flygtning eller indvandrer. Læs mere her

Frivilligværk!

Mødet mellem en sårbar flygtning og en imødekommende dansk frivillig, har en meget stor betydning for Nye Rødders deltagere.

Læs mere om Frivilligværket…