Forside

Nye Rødder

Kultiverer aktive mennesker og bæredygtige liv

Nye Rødder er en registreret socialøkonomisk virksomhed med ekspertise i beskæftigelsesrettet grøn rehabilitering af flygtninge og indvandrere, med sociale, psykiske og fysiske udfordringer. Vi er en værdistærk organisation der arbejder for at udsatte kan tage del i fællesskabet.

Læs mere om vores indsats GROW

Aktuelle projekter

GROW – Grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge er et forskningsprojekt der løber i 2017-2019. Ca. 40 mennesker med tegn på traumer er blevet tilbudt et naturbaseret rehabiliteringsforløb hos Nye Rødder i 2017 og 2018. Resultaterne opgøres inden udgangen af 2019.

… læs mere

Tidligere projekt:

Familieprojekt for sårbare flygtningefamilier. I efteråret 2016 – foråret 2017 har Nye Rødder igangsat et forløb for flygtningefamilier.

Mange flygtningefamilier i Danmark lever med traumer, psykisk sårbarhed og ustabile familieforhold som en konsekvens af krig, flugt og sparsom indsats på området. Traumer har alvorlige konsekvenser for familiernes trivsel, og børnene… læs mere

fagdag 19. juni 2020

Arbejder du selv med flygtninge eller naturbaserede tilgange, og er du nysgerrig på hvordan vi arbejder?

Tilmeld dig fagdagen med oplæg og øvelser, læs mere

BLOG: artikler og nyheder om integration, beskæftigelse, traumebehandling, flygtninge, naturbaseret terapi mm.

Frivilligværk!

Mødet mellem en sårbar flygtning og en imødekommende dansk frivillig, har en meget stor betydning for Nye Rødders deltagere.

Læs mere om Frivilligværket…