fbpx

Naturterapi

Naturterapi

Naturterapi kan bedst ses som et paraplybegreb for forskellige psykoterapeutiske tilgange der alle benytter naturen til at behandle psykiske lidelser og fremme psykisk og fysisk velvære. Det har også navne som naturbaseret terapi, eco-therapy, haveterapi m.fl.

En del forskning viser at kontakt med naturen har positive effekter på puls, hjertefrekvens, muskelspændinger og stress, og med inddragelse af terapeutisk samvær og samtale kan naturen benyttes bevidst til at støtte individet til at komme sig og tilpasse sig livets omstændigheder.

Flygtninge er en målgruppe hvor naturterapi giver særlig god mening. Mange af de barrierer som står i vejen for et godt liv i Danmark, kan nemlig imødekommes gennem en målrettet form for naturterapi. Naturen tilbyder mange metaforer og bliver et kommunikationsmiddel for mennesker som har svært ved at mestre det danske sprog, og samtidig er der så mange genkendelsesmuligheder. Naturen bliver brobygger og en indgang til Danmark, dets folk, kultur og landskab.

Naturen skaber også en ramme for fællesskab hvor man side om side kan hyppe kartofler, få gang i bålet eller plukke hyldeblomster i juni. Der er åbne vidder og plads til at trække vejret dybt, ingen små lukkede rum eller mennesker i uniformer og kitler. Samtidig får vi masser af frisk luft, sover bedre og genetablerer den indre naturlige rytme.

Udover traumatiske oplevelser og en konstant stresstilstand i krop og psyke, er flygtninge en særlig målgruppe fordi de ikke har deres kendte netværk, sprog, kultur, system, status og hjem. Det giver et ekstra lag af udfordring som f.eks. andre stresspatienter eller veteraner med PTSD ikke har. Derfor er det nødvendigt med en nøje tilrettelagt tilgang til naturterapi, og det er dét vi i Nye Rødder har specialiseret os i.

Videnskabelige artikler om naturterapi:

The Journey of Recovery and Empowerment Embraced by Nature — Clients’ Perspectives on Nature-Based Rehabilitation in Relation to the Role of the Natural Environment

Af Anna María Pálsdóttir, Dennis Persson, Birgitta Persson og Patrik Grahn 14. juli 2014

http://www.mdpi.com/1660-4601/11/7/7094

The role of nature in rehabilitation for individuals with stress-related mental disorders

Af Anna Maria Pálsdóttir 2014

http://pub.epsilon.slu.se/11218/

Nyerødder.dk lavet af VOXOP: Success med dit website