fbpx

GROW

GROW

grøn helhedsorienteret og beskæftigelsesrettet rehabilitering for flygtninge og indvandrere

BESKÆFTIGELSE og selvforsørgelse er et mål for alle vores deltagere. Ofte er der barrierer der skal afdækkes og afhjælpes hvad enten det er traumatiserede flygtninge, minoritetskvinder med lav arbejdsidentitet eller indvandrere med behov for udvikling og afklaring.

BEHANDLINGen foregår gennem naturbaseret terapi, mestringsøvelser og samtaler og (gen)opbygger samtidig sociale, faglige, mentale og fysiske ressourcer. Metoden er unik og integrativ på alle planer.

BÆREDYGTIGHED er et underliggende værdisæt, pædagogisk mål og defineret ramme i Økosamfundet Hallingelille, hvor de fleste aktiviteter finder sted.

NATUREN er omdrejningspunktet der gør det muligt og naturligt at integrere de 3 B’er. Flere studier har påvist naturens gavnlige virkning på den menneskelige psyke og fysik. Det påvirker nervesystemet, hormonsystemet, koncentrationsevne og kognitive funktioner, samt både afspænder og styrker kroppen. Samtidig giver naturen os et rum hvor vi kan arbejde med jobrettede færdigheder indenfor naturpleje, miljø og dyrkning, håndværk og upcycling, sundhed og grønt køkken.

GROW er en indsats som følger såvel den aktivitetsparate som den jobparate flygtning/indvandrer tættere på arbejdsmarkedet, i et fleksibelt og håndholdt forløb. Rammen, målet og midlet er NATUREN og grønne aktiviteter.

  • opbygning af faglige, sociale og personlige ressourcer
  • kontakt til virksomheder og arbejdspladsforståelse
  • brobygning til beskæftigelse
  • traumemestring (modul 1) og styrkelse af arbejdsidentitet
  • kulturforståelse og systemforståelse
  • 8 ugers moduler der kan repeteres og hele forløbet forlænges efter behov.
  • Borgeren kan starte op på modul 1, 2 eller 3 alt efter forudsætninger, og fortsætter over i følgende moduler.

Vi tager pt. ikke imod GROW-deltagere.

Nyerødder.dk lavet af VOXOP: Success med dit website