fbpx

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Dansk Røde Kors: Røde Kors’ Asylcenter Avnstrup ligger blot 12 km fra Hallingelille Økosamfund hvor Nye Rødder har sine aktiviteter. Fra Avnstrup Asylcenter er flere asylansøgere, især de traumatiserede og ventetidsbelastede asylansøgere, kommet i forløb hos Nye Rødder.

Dansk Flygtningehjælp: Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet i Ringsted har sendt deltagere til forløb hos Nye Rødder.

Lejre Kommune: Indgik i projektet GROW – grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge

Næstved Kommune:  Indgik i projektet GROW – grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge og har sendt deltagere i forløb.

Sorø Kommune:  Indgik i projektet GROW – grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge og har sendt deltagere i forløb.

Holbæk Kommune:  Indgik i projektet GROW – grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet:  Driver forskning på den naturbaserede terapi anvendt af Nye Rødder.

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri ved Region Hovedstaden:  Driver forskning på den naturbaserede terapi anvendt af Nye Rødder.

MiMundo – Forening for Bæredygtigt Liv og Levende Læring  er en forening stiftet i 2011 i tilknytning til Økosamfundet Hallingelille.

Nye Rødder udspringer af og samarbejder med MiMundo, som derfor er en stor og vigtig aktør i projektet. MiMundo har lagt forening og sparring til opstarten af Nye Rødder, som nu er en socialøkonomisk virksomhed.

Læs mere om MiMundo på www.mi-mundo.net

Hallingelille  er en Økologisk Landsby på ca. 25 ha beliggende i Valsømagle, Ringsted. Her bor ca. 50 voksne og 30 børn i alderen 0-75 i både individuelle huse og kollektiver. Omgivelserne er på mange måder idylliske, ca. 4-5 ha er bebyggelse og resten består af fredsskov, sø, eng, grøntsagsmark og dyrehold. I hjertet af Hallingelille ligger Fælleshuset og landsbyens sauna og badesø med en fantastisk vandkvalitet og mangfoldigt dyreliv. Landsbyen er omkranset af marker og skov. Fredsskoven er stor og stadig på vej op, og rummer også landsbyens pilerensningsanlæg.

I den sydlige del af landsbyen er Zomen, et halmhusbyggeri til undervisningsbrug støttet af LAG Ringsted og LOA fonden. Her er også komposttoiletter, et bålhus (støttet af Friluftsrådet), parkourbane og grøntsagsmark.

Hallingelille er en meget stor medspiller i Nye Rødder da landsbyen lægger faciliteter og natur til projektet. Nye Rødder vil både skabe privathed for Hallingerne og for deltagerne når der er brug for det, men også skabe fællesskab og tværkulturelle møder og samvær.

Læs mere om Hallingelille på www.hallingelille.dk

Nyerødder.dk lavet af VOXOP: Success med dit website