fbpx

Projekter

Projekter

Hadets Spor er et projekt som hjælper ofre for racisme gennem terapeutiske gruppeforløb.

Forløbet Rooted er for minoritetsetniske voksne i Danmark, som kæmper med mistrivsel, angst, mindreværd mm. som konsekvens af diskrimination og had til hudfarve, etnicitet eller religion.

Der foregår gruppe både fysisk i København og online for bosiddende i andre dele af landet.

Projektet er støttet af Offerfonden og Østifterne, og sker i et samarbejde mellem SOS Racisme, MS og Nye Rødder RSV.

 

En vej gennem systemet er et projekt som har til formål at gøre en ekstra indsats for traumatiserede flygtninge som kæmper med socialpraktiske udfordringer i hverdagen. Når man som flygtning kommer til Danmark, har mange traumer fra krig, forfølgelse og flugt og derudover ikke kan sproget, ikke kender kulturen og systemet, og heller ikke har et netværk til at hjælpe, så er det utroligt svært at fungere i det danske system. Det bliver vanskeligt at forstå regninger, regler og krav og mange bliver endnu mere traumatiserede og magtesløse når økonomien ikke slår til, kommunen sanktionerer og hjælpen er svær at finde. Det opbygger frustration, håbløshed og vrede og bliver kontraproduktivt ift. rehabiliteringens formål.

Projektet er bl.a. støttet af Østifterne, Robinsohnfonden og Lemvigh-Müller Fonden.

 

GROW – Grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge er et forsknings- og metodeudviklingsprojekt for flygtninge med opholdstilladelse og bopæl i Midt- og Vestsjælland, i 2017-2018. Projektet er særligt spændende fordi det har tilknyttet forskning, som vil undersøge hvorvidt og hvordan Naturbaseret Terapi og grønne aktiviteter i et landsbysamfund kan nedsætte deltagernes stressniveau, øge funktionsniveau, fremme håb, meningsfuldhed, tillid og sociale kompetencer, samt den enkeltes handlekraft til at starte et nyt liv tættere på arbejdsmarkedet.

Behandlingen er støttet af Det Obelske Familiefond og forskningen støttet af 15. Juni Fonden.

 

Familieprojekt for sårbare flygtningefamilier

I efteråret 2016 – foråret 2017 har Nye Rødder igangsat et forløb for flygtningefamilier. Det overordnede formål med projektet er at styrke både børn og voksnes psykiske modstandskraft, at øge den fysiske sundhed og at hjælpe familien til at være sammen på glædesfyldte, opbyggende og positivt udviklende måder. Dertil er formålet at guide familierne til at kunne bruge naturen som refugie, rekreation og leg. Ramme og middel er naturbaserede aktiviteter og naturbaseret terapi.

Den Obelske Familiefond, Robinsohn Fonden, Ringsteds Bæredygtighedspulje samt Socialstyrelsen har valgt at støtte projektet som finder sted i samarbejde med Dansk Røde Kors.

Nyerødder.dk lavet af VOXOP: Success med dit website